Квантова стая - град Пловдив

Написана от Квантова стая

Квантова стая - град Пловдив Естествен източник на енергия за вашето тяло

Квантовата стая Био е създадена с най-нова технология, която се корени в разположените електромагнитни енергийни и балансиращи източници. Още след първата процедура се усеща ефекта от премахването на натрупаните електромагнитни наслагвания от мобилни телефони, компютри, телевизори, монитори и цялата електроника, която ни заобикаля. Всеки кабел, който е включен в електроразпределителната мрежа генерира електромагнитно поле, което натоварва и стресира човешкия организъм. За 40 минути се премахват натрупванията и резултата се усеща веднага. Намалява треперенето на ръцете, подобрява се концентрацията, повишава се ефективността, намалява се повърхностния скин ефект на тялото.

Естествен източник на енергия за вашето тяло

Квантовата стая Био е създадена с най-нова технология, която се корени в разположените електромагнитни енергийни и балансиращи източници. Още след първата процедура се усеща ефекта от премахването на натрупаните електромагнитни наслагвания от мобилни телефони, компютри, телевизори, монитори и цялата електроника, която ни заобикаля. Всеки кабел, който е включен в електроразпределителната мрежа генерира електромагнитно поле, което натоварва и стресира човешкия организъм. За 40 минути се премахват натрупванията и резултата се усеща веднага. Намалява треперенето на ръцете, подобрява се концентрацията, повишава се ефективността, намалява се повърхностния скин ефект на тялото.

Вредните лъчения въздействат върху човешкия организъм, като нарушават обмяната на веществата и нормалната работа на клетките, така че по този начин стават причина за неразположения и болестни състояния. Не съществува пространство, в което човек да работи, живее или спи, където да няма вредни лъчения. Най-опасните места са тези, на които човек пребивава най-дълго време, а именно в леглото и на работното си място. Понеже не можем да забележим и при най-внимателно вглеждане тези невидими вредни лъчения, ще посочим някои от симптомите, чрез които можем да ги разпознаем: