Полезно

Написана от Квантова стая

РХД БИОПИРАМИДАТА има способността да попива в себе си енергиите с отрицателно въздействие върху човека – върху психиката и тялото му. Тя трансформира негативната енергия в позитивна, която се излъчва от върха на пирамидата и се разпространява в околното пространство.

Енергийното поле на РХД Биопирамидата има ободряващо и лечебно въздействие върху всички живи същества. Възможностите на БИОПИРАМИДАТА са многостранни. Тя се използва, за да излъчва положителна енергия в пространството на разстояние от 7 м, като покрива повърхност до 153 м² и 3 м във височина. В това пространство неутрализира вредните лъчения от:

- Геопатогенните лъчения от: подземните води, пещери и кухини, разседи и разломи;
- Нарушения земен магнетизъм;
- Космически лъчения: глобалната мрежа на Хартман и Кери;
- Електромагнитните лъчения, които идват отвън: от далекопроводи, проводници на градската мрежа, трансформаторни станции, антени, електрически апарати;

С това, че излъчва положителна енергия, РХД Биопирамидата без връх се използва директно за енергетизирането на човешкото тяло и помага при здравната терапия.